Výstupy

Tiskové zprávy

Jak jsme vyšli z krizí posledních let? Odpověď hledá pokračování výzkumu českých domácností – 21. 8. 2023

Kvalita spánku úzce souvisí s kvalitou života – 15. 3. 2023

Sociologický ústav AV ČR: Byla zahájena reprezentativní studie promořenosti populace koronavirem SARS-CoV-2 – 27. 4. 2020

Jak Češi tráví čas? Volný čas hlavně u televize, přetrvává tradiční rozdělení rolí muže a ženy – 20. 6. 2016

První ročník výzkumu Proměny české společnosti je u konce. Daruje na charitu a hlásí první výsledky – 7. 12. 2015

Vychází nová publikace Sociologického ústavu, tentokrát pro širokou veřejnost – 2. 12. 2015

Začíná unikátní výzkum proměn české společnosti – 24. 6. 2015

Reporty

Souhrnná výzkumná zpráva zaměřená na kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života – 2022

Kvalita života v českých rodinách – 2015-2016

Odborné publikace

Kudrnáč, A., Eger. A. M., Hjerm, M. 2023. Scapegoating Immigrants in Times of Personal and Collective Crises: Results from a Czech Panel Study. International Migration Review 0(0)1-20, https://doi.org/10.1177/01979183231177971

Kudrnáčová M., Kudrnáč A. 2023. Better sleep, better life? testing the role of sleep on quality of life. PLoS ONE 18(3): e0282085, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282085

Sládek, M., Klusáček, J., Hamplová, D., & Sumová, A. 2023. Population-representative study reveals cardiovascular and metabolic disease biomarkers associated with misaligned sleep schedules. Sleep, https://doi.org/10.1093/sleep/zsad037

Raudenská, P., D. Hamplová. 2022. The Effect of Parents' Education and Income on Children's School Performance: the Mediating Role of the Family Environment and Children's Characteristics, and Gender Differences. Polish Sociological Review 218: 247-271, https://doi.org/10.26412/psr218.06

Kudrnáčová, M., D. Hamplová. 2022. Social Jetlag in the Context of Work and Family. Sociológia / Slovak Sociological Review: 54(4): 295-324. 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.4.11

Kudrnáč, A., J. Klusáček. 2022. Dočasný nárůst důvěry ve vládu a dodržování protiepidemických opatření na počátku koronavirové krize. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 58(2):119-150, https://doi.org/10.13060/csr.2022.016.

Hamplová, D., Raudenská, P. 2021. Gender Differences in the Link between Family Scholarly Culture and Parental Educational Aspirations. Sociológia - Slovak Sociological Review 53 (5): 435-462, https://doi.org/10.31577/sociologia.2021.53.5.16 

Raudenská, P., K. Bašná. 2021. Individual’s cultural capital: intergenerational transmission, partner effect, or individual merit? Poeticshttps://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101575 

Kudrnáč, A. 2021. A study of the effects of obesity and poor health on the relationship between distance to the polling station and the probability to vote. Party Politics 27(3):540-551, https://doi.org/10.1177/1354068819867414 

Sládek, M., Kudrnáčová Röschová, M., Adámková, V., Hamplová, D., & Sumová, A. 2020. Chronotype assessment via a large scale socio-demographic survey favours yearlong Standard time over Daylight Saving Time in central Europe. Scientific reports10(1), 1419, https://doi.org/10.1038/s41598-020-58413-9

Nývlt, Ondřej. 2018. Socio-demografické determinanty studijních výsledků a začátku pracovní kariéry v České republice. Demografie 60 (2):111-123

Lux, M.,  P. Sunega, L. Kážmér.  2018. Intergenerational financial transfers and indirect reciprocity: determinants of the reproduction of homeownership in the postsocialist Czech Republic. Housing Studies, https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1541441

Slepičková, Lenka, Petr Fučík. 2018. Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (1): 35-62, https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.1.395

Hrubá, L. 2017. Sociální determinanty vysokých vzdělanostních očekávání rodičů. Sociológia - Slovak Sociological Review 49 (5): 463-481