Sběr nové vlny CHPS jde do další fáze

 

Tazatelé agentur STEM/MARK a MEDIAN dotázali od srpna do konce listopadu 2023 přes 2 700 dlouhodobých účastníků výzkumu CHPS – Proměny české společnosti v téměř 1 800 domácnostech. Většina respondentů je s námi již více než 8 let. Za tu dobu mohli vědci z Akademie věd ČR nebo Univerzity Karlovy díky jejich odpovědím lépe nahlédnout do životních podmínek či ekonomické situace českých domácností.

Nyní se sběr přesunuje do druhé fáze, kdy budou s nabídkou účasti oslovovány zcela nové domácnosti. Domácnosti budou přímo vyzvány tazateli agentury STEM/MARK nebo je kontaktujeme telefonicky či e-mailem. V takto oslovených domácnostech se mohou zúčastnit členové ve věku 15 a více let. Dotazování zabere přibližně hodinu. Domácnosti, které se nyní do výzkumu zapojí, oslovíme i v následujících letech – opakovaná účast stejných domácností je základním principem výzkumu Proměny české společnosti.

Současný ročník šetření je zaměřen mimo jiné na téma dostupnosti zdravotní péče. Výzkum se ptá na frekvenci návštěv lékaře a důvody, které lidem brání v prevenci. Dalším tématem jsou důvody k samozásobitelství. Způsobuje cena potravin větší tlak na pěstování vlastní ovoce a zeleniny? K těmto i jiným aktuálním tématům přinese šetření důležité poznatky již na jaře 2024.

Příklad, kdy výzkum Proměny české společnosti přinesl důležité argumenty založené na datech, můžete nalézt v článku Letní nebo standardní čas?

Děkujeme všem tazatelům a respondentům!