První tisícovka domácností dotázána!

Letošní, již šestý, ročník výzkumu CHPS – Proměny české společnosti má za sebou první důležitý milník – rozhovor poskytlo prvních tisíc domácností.

Tazatelé společností STEM/MARK a MEDIAN se od konce srpna 2023 obracejí na více než 3000 domácností po celé České republice, které se výzkumu účastnily v předchozích letech. A postupně přizveme k účasti také nové domácnosti.

Každý týden se výzkumu účastní přibližně 150 domácností, u první tisícovky tedy rozhodně neskončíme. Tazatelům nadále přejeme úspěšnou práci v terénu a těšíme se na další respondenty.