Dotazování v 6. ročníku bylo úspěšně ukončeno!

Dotazování v 6. ročníku výzkumu CHPS – Proměny české společnosti dospělo ke šťastnému závěru. Sběr dat probíhal od 23. srpna 2023 a uzavřel se 25. února 2024, celkem tak trval téměř šest měsíců. Za tu dobu se výzkumným agenturám STEM/MARK a MEDIAN podařilo dotázat více než 3 100 domácností z celé České republiky. Přes 1 800 domácností s námi na výzkumu spolupracuje dlouhodobě, úplně nově se ho v tomto ročníku zúčastnilo více než 1 300 domácností. 

Jak dotazování probíhalo?

Dotazování se uskutečnilo kombinací osobních rozhovorů a vyplňování dotazníku po internetu. Většinu původních domácností dotázali tazatelé. Naopak pro nové domácnosti bylo využito převážně online dotazování. Rozhovor s tazatelem absolvovalo celkově 55 % domácností, ostatní se účastnily po internetu. Na výzkumu se podílelo 106 tazatelů agentur STEM/MARK a MEDIAN. V průměru jeden tazatel dotázal 15 domácností.

Podařilo se dotázat více členů jedné domácnosti?

CHPS je výzkumem domácností, v řadě domácností bylo proto dotázáno více respondentů. Alespoň dva členové se do výzkumu zapojili přibližně ve 40 % domácností, typicky se jedná o partnerské či manželské páry. To činí z výzkumu CHPS unikátní zdroj informací o současné české rodině a data budou mít pro vědce velkou hodnotu.

Jak pomůže účast nových domácností?

Nové domácnosti byly do výzkumu přizvány, aby pomohly obnovit panel respondentů založený už v roce 2015. Účastníci z nových domácností jsou tak v průměru přibližně o deset let mladší než členové z dlouhodobě spolupracujících domácností. Díky novým domácnostem tak nejen narostl počet domácností, ale je také možné udržet reprezentativitu v souboru i delší dobu po založení panelu.

Co bude dál?

Sociologický ústav Akademie věd ČR bude nyní data zpracovávat a připravovat pro vědce z Národního institutu SYRI. Vědecké týmy SYRI budou mít první verzi dat k dispozici během dubna 2024.