Dotázáno 2 200 domácností a stále hledáme nové

Šestého ročníku výzkumu CHPS – Proměny české společnosti se již zúčastnilo více než 2 200 domácností. Výzkum tak významně pokročil k dosažení cíle – dotázání 3 100 domácností.

Úspěšně se daří nabírání nových domácností k doplnění vzorku. K 1 800 dlouhodobě spolupracujícím domácnostem se připojilo již přes 400 nových domácností. A do konce ledna 2024 k nim přibydou další stovky.

Rozhodně tedy ještě nekončíme a těšíme se na spolupráci s dalšími domácnostmi. Děkujeme respondentům a tazatelům v terénu a všem přejeme úspěšný začátek nového roku 2024! Podrobné informace o účasti ve výzkumu najdete na tomto webu v sekci Pro respondenty - Odpovědi na časté otázky.